บริการด้านบัญชีลูกหนี้ค้างจ่าย

 

เงินสด คือพระราชา  ประวัติรายการอายุลูกหนี้ค้างจ่ายสะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงของธุรกิจคุณ     หรือเปล่า ?

บริษัทในประเทศไทยจำนวนมากเผชิญกับปัญหาการเรียกเก็บเงินสด   ในทุกกรณีปัญหานี้นำไปสู่การงอกเงยขึ้นของรายการอายุลูกหนี้ค้างชำระ และสืบเนื่องไปถึงการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้  การมีรายการบัญชีลูกหนี้ค้างชำระขนาดใหญ่ ที่มีอายุนานกว่า 90 วัน มากกว่า 20% หมายความว่าตัวเลขรายได้และกำไรของคุณถูกประเมินสูงไป  พูดง่าย ๆ ก็คือคุณได้ให้สินค้าและบริการไปโดยไม่ได้รับการจ่ายชำระ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแก้บัญชี  มีเพียงผู้ที่ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ค้างจ่ายที่เป็นมืออาชีพ และเอาใจใส่จริงจัง ทำงานอย่างเข้มงวดกวดขันตามขั้นตอนกระบวนการที่เป็นมืออาชีพเท่านั้น ที่จะสามารถจัดการกับหนี้เสียคั่งค้างเหล่านี้ได้  ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะเห็นได้ชัดเจน เช่น เพิ่มมูลค่าเงินสดในธนาคารอย่างรวดเร็ว, ทราบถึงระดับของการปรับแก้บัญชี และทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ ตามที่สมควร เราสามารถให้บริการทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ค้างจ่าย  และให้บริการได้ทั้งในแบบที่เราทำงานนี้ให้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และในแบบบริการมุ่งฟื้นฟูหนี้เสียแบบใช้บริการครั้งเดียว  

บริการของเรา

พนักงานคนไทยของเราที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเชี่ยวชาญ จะประเมินสถานะหนี้เสียของคุณอย่างฉับไว และปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นเงินสดอย่างรวดเร็ว เราทำงานเป็นจุดตรวจสอบรายสัปดาห์ ที่สามารถทำงานร่วมกับทีมงานของคุณอย่างได้อย่างแนบเนียนราบรื่น พร้อมกับส่งรายงานสรุปฉบับผู้บริหาร ที่ครอบคลุม แผนการชำระเงิน,  ข้อพิพาทโต้แย้ง, รายการร้องขอข้อมูลที่ต้องการต่าง ๆ , การหยุดหรือการเดินหน้าดำเนินการต่อกับลูกค้าตามคำแนะนำทางกฎหมาย เราให้บริการการแก้ปัญหาด้านบัญชีลูกหนี้ค้างชำระอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในแบบการทำงานนี้ให้อย่างเป็นประจำต่อเนื่อง และในแบบโปรเจ็กต์จัดการหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานานแบบครั้งเดียวจบ

คำรับรองของลูกค้า

"...ถ้าฉันมีบริการเหล่านี้ เมื่อฉันขายธุรกิจสุดท้ายของฉันฉันจะได้รับราคาที่ดีขึ้น ..." Alex Mavro Business Owner  

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766