Budgetting and Forecasting Services in Bangkok -.adminoutsourcing.com

บริการด้านจัดทำงบประมาณ และการประมาณการล่วงหน้า ในกรุงเทพฯ

“…ถ้าคุณล้มเหลวที่จะวางแผน นั่นคือคุณวางแผนที่จะล้มเหลว…”
“…ความยืดหยุ่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ…”


งบประมาณที่ลงรายละเอียดอย่างเป็นมืออาชีพ
เป็นส่วนผสมที่จำเป็นที่สุดต่อความสำเร็จของธุรกิจ ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในปีงบประมาณย่อมนำมาซึ่งทั้งความท้าทาย และโอกาสอยู่เสมอ การทำงบประมาณที่มีประสิทธิผล ควบคู่ไปกับการประมาณการล่วหน้าอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน (วัดเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง)จะช่วยตรวจวัดการบรรลุผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงของธุรกิจให้ลดน้อยลง ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความสามารถในการฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจที่มีเข้ามาไว้ในมือได้  กิจกรรมนี้ทำได้ในหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น วางแผนด้านภาษี,หลีกเลี่ยงการสูญเสียต่าง ๆ , เพิ่มผลกำไร, ปรับเปลี่ยนต้นทุนต่อหัว,บริหารสินค้าคงคลัง, บริหารการไหลเวียนของกระแสเงินสด และอื่น ๆ อีกมากมาย

บริการของเรา

เรานำเสนอบริการจัดทำงบประมาณ และการประมาณการล่วงหน้าแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของเรา และด้วยแพ็กเกตการจัดการทางบัญชี………..เพื่อประโยชน์สูงสุด
เราให้บริการแบบครบชุด ทั้งเรื่องกำไรขาดทุน, บัญชีงบดุล,งบประมาณกระแสเงินสดไหลเวียน รวมทั้งการคาดการณ์ทางออกของปัญหาที่อาจมีขึ้นโดยจัดวางให้อยู่ในทิศทางเดียวกันกับแนวการบริหารจัดการบัญชีเพื่อที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์ผลต่างหรือความผันแปรได้อย่างครบถ้วนเป็นรายเดือน เราให้ข้อมูลเชิงลึก และข้อแนะนำเกี่ยวกับผลประกอบการรวมทั้งลงมือปฏิบัติการเพื่ออำนวยประโยชน์ให้มากที่สุด

คำรับรองของลูกค้า

“…เราใช้บริการของ Administration Outsourcing มาตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา และพบว่าเราทำงานกับพวกเขาได้ง่ายมาก ๆ พนักงานได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี, มีความสามารถเพียงพอ, ไว้วางใจได้ และทำงานในเชิงรุก ความเข้าใจในประเภทธุรกิจที่หลากหลายของพวกเขาและประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนต่อพัฒนาการที่รวดเร็วของธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับประโยชน์อย่างมาก จากบริการให้คำแนะนำด้านการเงิน และการวางแผนทางการเงินซึ่งทำให้เราสามารถทุ่มเทไปที่เฉพาะงานหลักทางด้านกฎหมายของเราเอง เราไม่ลังเลใจเลยที่จะแนะนำ Administration Outsourcing ให้แก่ธุรกิจอื่นๆ...” Nippita Pukdeetanakul

กรรมการผู้จัดการ,

JNP Legal Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766