การวิเคราะห์การทำกำไรของธุรกิจ

การที่รู้ได้ว่าธุรกิจของคุณสร้างผลกำไรหรือไม่ และตรงจุดไหน จะช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจรายวัน, รายเดือน และรายปี

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ และในฐานะผู้จัดการ คุณต้องมีความสามารถที่จะมองเห็นทิศทางแนวโน้ม และระบุโอกาสทางธุรกิจได้  การมองเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณในภาพรวมทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับการมองทิศทางแนวโน้ม ที่มากไปกว่านั้น บริษัทต่าง ๆ จำนวนมากยังจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ในเชิงรายละเอียดที่ลึกลงไปอีก ตัวอย่างเช่น งานหรือสินค้าบริการตัวไหนที่ทำผลกำไร , ลูกค้ารายไหนทำให้มีผลกำไร หรือสัญญางานใดก่อให้เกิดผลกำไร เป็นต้น  การทำงานในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการบ่งบอกถึงการเลื่อนขั้นสู่ความสามารถในการสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นไปอีก

บทบาทของเรา

วิธีการตรวจวัดคำนวณและการพิเคราะห์เชิงลึก เป็นกุญแจที่สำคัญเสมอที่จะทำให้แน่ใจได้ว่า บริษัทของคุณสามารถรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับที่ทำให้ตัวคุณ, บริษัทของคุณ และบุคลากรภายใต้การบริหารของคุณมีความเจริญเติบโตมั่งคั่งขึ้น  ทีมงานของเราในกรุงเทพฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ มีความพร้อมทุกด้านที่จะจัดทำข้อมูลทางสถิติแบบลงรายละเอียด ที่มีความถูกต้องแม่นยำ มีความครอบคลุมที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น :  

  • ผลตอบแทนกำไรขั้นต้นจากยอดขายรวม
  • อัตราผลตอบแทนจากการบริหารจัดการ 
  • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
  • เปอร์เซนต์ของกำไรขั้นต้น
  • อัตราส่วนกำไรขั้นต้น
  • อัตราส่วนกำไรสุทธิ

เมื่อปัจจัยสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการพิจารณาดูแลด้วยการวิเคราะห์ และการวางแผนธุรกิจ  จึงทำให้การกำหนดระบุกิจกรรมที่ต้องทำเป็นเรื่องง่ายขึ้น บทบาทของเราในการให้บริการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความมั่นใจในความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจประเภทใดก็ตาม

 

บริการของเรารวมไปถึงการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของงานที่ทำประจำแต่ละงาน, การทำกำไรของงานสัญญาบริการ และความสามารถในการทำกำไรรายลูกค้า

คำรับรองของลูกค้า

“...Admin Outsourcing ทำงานด้านการเงิน, การบัญชี และการจัดทำเงินเดือนพนักงานให้กับเรา มาตั้งแต่เราเริ่มดำเนินธุรกิจในต้นปี 2552 จนกระทั่งถึงวันนี้ ปัจจุบันบริษัทของเรามีพนักงานกว่า 1,600 คน ทำให้ทั้งรายได้, ใบแจ้งหนี้, บัญชีเงินเดือน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Securitas เป็นบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจกแจงรายงานที่หลากหลาย Admin Outsourcing ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ถ่องแท้ต่อความต้องการต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้งส่งรายงานได้กระชับถูกต้อง และตรงเวลาเสมอมา...” David Viccars ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Securitas Asia  

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766