การจัดทำเงินเดือน

บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำเงินเดือน 

สำหรับบริษัทขนาดเล็ก และบริษัทขนาดกลาง การใช้บริการของบริษัทจากภายนอกให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดทำเงินเดือนให้ ถือเป็นทางเลือกของการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ  บริการจากบริษัทภายนอกจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และที่มากไปกว่านั้นคือ งานเงินเดือนจะได้รับการบริหารจัดการด้วยคณะทำงาน และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และคุ้นเคยกับภาวะแวดล้อมของกฎระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นประเทศนั้น บริการจัดการด้านเงินเดือนจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า งานด้านเงินเดือนของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น และตรงเวลา

บริการจัดทำเงินเดือน

การทำบัญชีเงินเดือน และการบริหารจัดการในเรื่องนี้โดยบุคลากรภายใน อาจต้องเผชิญกับข้อขัดข้องหลายประการ  การทำเงินเดือนเป็นงานที่กำหนดเวลาเป็นเรื่องสำคัญ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับ และต้องการความถูกต้องแม่นยำ  ภารกิจต่าง ๆ ของงานด้านเงินเดือนจะต้องได้รับการจัดการอย่างฉับไว, ชัดเจน และใส่ใจในรายละเอียด ดังนั้นการส่งมอบความรับผิดชอบนี้ไปให้ ผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นผู้ทำแทนจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผล  เราจะดำเนินการให้งานที่ส่งมอบสู่มือเราได้รับการจัดการด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

การบันทึกข้อมูล และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมบัญชีเงินเดือนของเรา ทั้งในกรุงเทพ และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทุกแง่มุมตามที่กฎหมายเกี่ยวข้องกับการทำเงินเดือนกำหนดไว้ รวมไปถึงสลิปเงินเดือน, ภาษี, การสรุปเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน, การสรุปรายปี และหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม และการยื่นแบบ ฯ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะคำนวณหักลดเมื่อคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงาน  และโดยส่วนใหญ่แล้วแทบทุกคนก็จะถูกหักเงินสมทบประกันสังคมไว้ด้วย จำนวนเงินที่ถูกหักเก็บนี้จะต้องถูกรายงาน และส่งต่อไปยังกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคมทุก ๆ เดือน  ทีมงานของเราจะรับผิดชอบในการจัดการงานเหล่านี้ รวมทั้งจัดเตรียมรายงาน และเป็นผู้นำส่งออกไปให้ในนามของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดในประเทศไทย

คำรับรองของลูกค้า

“…เราใช้บริการของ Administration Outsourcing มาตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา และพบว่าเราทำงานกับพวกเขาได้ง่ายมาก ๆ พนักงานได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี, มีความสามารถเพียงพอ, ไว้วางใจได้ และทำงานในเชิงรุก ความเข้าใจในประเภทธุรกิจที่หลากหลายของพวกเขาและประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนต่อพัฒนาการที่รวดเร็วของธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับประโยชน์อย่างมาก จากบริการให้คำแนะนำด้านการเงิน และการวางแผนทางการเงินซึ่งทำให้เราสามารถทุ่มเทไปที่เฉพาะงานหลักทางด้านกฎหมายของเราเอง เราไม่ลังเลใจเลยที่จะแนะนำ Administration Outsourcing ให้แก่ธุรกิจอื่นๆ...” Nippita Pukdeetanakul

กรรมการผู้จัดการ,

JNP Legal Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766