บริการให้คำปรึกษาแนะแนวทางธุรกิจ, กฎหมาย และการเริ่มต้นธุรกิจ

ให้คำแนะนำทางการบัญชี และการพิเคราะห์เชิงลึกอย่างมืออาชีพ,  สนับสนุนโดยคำแนะนำทางกฎหมาย และความเชี่ยวชาญในด้านการเริ่มก่อตั้งธุรกิจ

ในประเทศไทย เป็นสิ่งจำเป็นมากที่คุณต้องทราบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน, ภาษีอากร และระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามได้อย่างสมบูรณ์สอดคล้อง  หลีกเลี่ยงความล่าช้า ค่าปรับ และอุปสรรคกีดขวางอื่น ๆ ในการทำธุรกิจ  ซึ่งนี่หมายรวมถึงทั้งธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้ง และธุรกิจที่ได้เริ่มดำเนินงานไปแล้ว   นับตั้งแต่การเตรียมก่อตั้งบริษัท เราสามารถให้คำแนะนำ และช่วยคุณวางแผนธุรกิจ / วางงบประมาณ, เปิดบัญชีกับธนาคาร, ขึ้นทะเบียนการจ่ายภาษี และประกันสังคม, การขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน, สัญญาจัดจ้างพนักงาน, การจัดหาพนักงาน, ช่วยพิจารณาว่าควรจะใช้อาคารสำนักงานที่มีบริการพร้อมสรรพ  หรือควรเช่าสถานที่อื่นโดยตรง, ทนายความคนไหนเหมาะสมกับงานใด และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเราที่ AO มีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาเป็นเวลานาน  เราประสบความสำเร็จในการช่วยให้ผู้ประกอบการใหม่เริ่มก่อตั้ง และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริการของเรา

 

เราให้บริการ การให้คำปรึกษาแนะแนวการทำธุรกิจ และกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งรวมถึง บริการ CFO หรือการทำงานเป็นผู้บริหารในตำแหน่งการควบคุมทางการเงินให้กับบริษัทของคุณ , ให้บริการต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้บริการด้านการก่อตั้งบริษัท  ลูกค้าใช้บริการของเราเนื่องจากจะได้รับประโยชน์จากการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้เอง, เพื่อติดตามว่าอะไรคือระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายล่าสุด  และเพื่อการลงมือปฏิบัติที่ฉับพลันทันท่วงที การได้รับคำแนะนำอย่างมืออาชีพที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดต้นทุน และเวลาที่ใช้ไปได้อย่างเห็นได้ชัด

คำรับรองของลูกค้า

"...ถ้าฉันมีบริการเหล่านี้ เมื่อฉันขายธุรกิจสุดท้ายของฉันฉันจะได้รับราคาที่ดีขึ้น ..." Alex Mavro Business Owner  

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766