บริการด้านบัญชีการเงิน และการธนาคาร

ควบคุมการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ไม่ใช่แค่ทำให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว

แทนที่จะต้องตั้งฝ่ายหรือแผนกบัญชีในบริษัทของตนเอง  ลูกค้าพิจารณาให้เราเป็นส่วนเชื่อมขยายให้กับบริษัทของพวกเขา ลูกค้าของเราจะส่งข้อมูลทางบัญชีและเอกสารทั้งหมดมาให้เราเป็นผู้ทำงานแทน  ในทางตอบกลับ เราก็จะส่งมอบรายงานทางการเงินที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความกระชับ, ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายกลับไปให้ พร้อมกับทำหน้าที่แทนลูกค้าในการจัดส่งเอกสารขอคืนภาษีที่จำเป็นต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด     เช่น ทะเบียนประกันสังคม, ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 54, ภ.ง.ด. 52, 56, ภ.พ.30   คุณจะหมดภาระที่ต้องมอบหมายให้มีคนไปรับเช็คจากลูกค้า และทำบันทึกขึ้นเงิน คุณไม่ต้องทำเรื่องสั่งจ่าย ไม่ต้องจัดหาวิธีทำธุรกรรมชำระเงินและนำส่งให้ซัพพลายเออร์ของคุณ ในขณะที่การกระทบยอดบัญชีธนาคารก็จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  คุณไม่ต้องวางแผนเรื่องวันหยุด หรือการเจ็บป่วยของพนักงาน หรือการหาคนเข้าทำงานเมื่อมีคนลาออก คุณไม่ต้องมอบหมายให้ใครเป็นผู้ประสานงานติดต่อกับกรมสรรพากร เป้าหมายของเราคือ การเป็นฝ่ายบัญชีการเงินที่เชี่ยวชาญให้กับบริษัทของคุณตามมาตรฐานสากล

 

บริการของเรา

เราให้บริการดูแลจัดการงานด้านบัญชีการเงินตามความต้องการของคุณอย่างครบวงจร  เราดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กิจกรรมทางบัญชีการเงินอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งเรื่องภาษีอากร, กำหนดเวลาเส้นตายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การยื่นงบฯ ต่าง ๆการทำธุรกรรมทางธนาคารที่จำเป็น,  ดูแลช่วยเหลือเรื่องการกระทบยอดบัญชี  และช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารกับทั้งกรมสรรพากรและหน่วยงานด้านภาษีอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น  คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณได้รับประโยชน์จากความรู้ของพนักงานผู้ทุ่มเทของเรา ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี และมาตรฐานงานบัญชี  คุณจะหมดภาระที่ต้องมอบหมายให้มีคนไปรับเช็คจากลูกค้า และทำบันทึกขึ้นเงิน คุณไม่ต้องทำเรื่องสั่งจ่าย ไม่ต้องจัดหาวิธีทำธุรกรรมชำระเงินและนำส่งให้ซัพพลายเออร์ของคุณ คุณไม่ต้องวางแผนเรื่องวันหยุด และการเจ็บป่วยของพนักงาน หรือการหาคนเข้าทำงาน เมื่อมีคนลาออก

คำรับรองของลูกค้า

“...Administration Outsourcing, เป็นผู้ดำเนินการงานด้านบัญชีทั้งหมดของบริษัท Bambou Design มานานกว่า 6 ปีแล้ว แต่ละเดือนจะรู้สึกเหมือนกับมี “มหัศจรรย์งานบัญชี” ดิฉันจะได้รับรายการบัญชีต่าง ๆ ทั้งหมดภายใน 10 วันแรกของเดือนถัดไป เอกสารเช็คต่าง ๆ ก็ออกให้ได้อย่างรวดเร็ว และเราไม่เคยมีปัญหาที่จะได้รับอะไรที่ต้องการ เมื่อเรามีเรื่องเร่งด่วนใดๆ ...” Caryl Brill กรรมการผู้จัดการ Bambou Design Limited

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766