บริการด้านบริหารจัดการงานบัญชี ,MYOB & Xero 

ด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในงานมาอย่างยาวนาน และพร้อมทำตามความต้องการต่าง ๆ ที่คุณประสงค์

แทนที่จะต้องตั้งฝ่ายหรือแผนกบัญชีในบริษัทของตนเอง  ลูกค้าพิจารณาให้เราเป็นส่วนเชื่อมขยายให้กับบริษัทของพวกเขา  ลูกค้าของเราจะส่งข้อมูลทางบัญชีและเอกสารทั้งหมดให้เราเป็นผู้ทำงานแทน  ในทางกลับกัน เราก็จะส่งมอบงานบัญชีที่เราบริหารจัดการ ที่มีความกระชับ, ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายกลับไปให้อย่างตรงเวลาทุก ๆ เดือน โดยครอบคลุมการให้ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นที่อาจเป็นวิกฤติสำคัญต่อบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกทาง กล่าวโดยง่ายก็คือ เราไม่ได้ทำแต่เพียงการบริหารจัดการบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่เรายังช่วยแปลความงานบัญชี เพื่อที่จะแจ้งให้คุณได้ทราบว่า อะไรคือประเด็นหลักที่คุณต้องพุ่งความสนใจ และนำมาพิจารณาด้วย

 

บริการของเรา

 

เราให้บริการบริหารจัดการงานบัญชีจากภายนอกตามความต้องการของคุณอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมบัญชีรายเดือนต่าง ๆ เต็มรูปแบบ, การจัดส่ง และการให้คำอธิบายข้อคิดเห็น, การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร, ต้นทุนของงาน, การประมาณการเงินสด งบประมาณ/ และการวางแผน   และหากคุณเลือกใช้ประโยชน์จากบริการที่กว้างออกไปอีกของเรา ที่รวมถึง การจัดการบัญชีการเงินและภาษี คุณไม่จำเป็นต้องจ้างใครมาทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน หรือผู้จัดการฝ่ายการเงินอีกต่อไป หรือแม้กระทั่งไม่ต้องจ้างเสมียนฝ่ายการเงิน และพนักงานรับส่งเอกสาร  คุณไม่ต้องส่งคนไปเก็บเช็คจากลูกค้าและทำบันทึกขึ้นเงิน หรือต้องทำเรื่องสั่งจ่ายและหาวิธีทำธุรกรรมเพื่อจัดส่งเงินชำระหนี้ให้กับซัพพลายเออร์ของคุณ คุณจะหมดภาระเรื่องการหาคนมาทำงานด้านเงินเดือน คุณไม่ต้องกังวลกับวันหยุดพนักงาน, การเจ็บป่วยของพนักงาน หรือต้องจัดจ้างพนักงานใหม่เมื่อสมาชิกในทีมลาออก  คุณไม่ต้องหาคนติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร เป้าหมายของเราคือ การเป็นเสมือนฝ่ายหรือแผนกบัญชีและการเงินที่เชี่ยวชาญแผนกหนึ่งในบริษัทของคุณเอง ทำงานด้วยมาตรฐานสากล และเพิ่มมูลค่าให้คุณด้วยความสามารถในการให้ข้อมูลสนับสนุนที่ช่วยในการตัดสินใจ ไม่มีบริษัทใด ๆ ที่จะใหญ่เกินไปที่จะใช้บริการนี้ ในความเป็นจริง ยิ่งบริษัทใหญ่ การใช้บริการของเราก็ยิ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์และประสิทธิภาพ

คำรับรองของลูกค้า

“...Admin Outsourcing ทำงานด้านการเงิน, การบัญชี และการจัดทำเงินเดือนพนักงานให้กับเรา มาตั้งแต่เราเริ่มดำเนินธุรกิจในต้นปี 2552 จนกระทั่งถึงวันนี้ ปัจจุบันบริษัทของเรามีพนักงานกว่า 1,600 คน ทำให้ทั้งรายได้, ใบแจ้งหนี้, บัญชีเงินเดือน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Securitas เป็นบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจกแจงรายงานที่หลากหลาย Admin Outsourcing ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ถ่องแท้ต่อความต้องการต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้งส่งรายงานได้กระชับถูกต้อง และตรงเวลาเสมอมา...” David Viccars ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Securitas Asia  

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766