ปรัชญาในการดำเนินงาน

 พวกเราในทีม Administration Outsourcing เชื่อว่า หน้าที่อันดับแรกของเราในฐานะนักการบัญชี  คือการใช้ความพยายามทุกด้านเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการทำกำไรสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ฯ  นั่นรวมไปถึงตั้งแต่ความตรงต่อเวลา, ความถูกต้องแม่นยำของบัญชี, การพิเคราะห์ให้แน่ใจว่าประเด็นเนื้อหาสำคัญได้รับการวิเคราะห์อย่างชัดแจ้ง  ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนจะช่วยให้ผู้บริหารของบริษัทสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น เรายังมีความเชื่อด้วยว่า การยึดมั่นกับกฎเกณฑ์ของกฎหมาย เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดของการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เราแนะนำลูกค้าของเราถึงวิธีที่สมเหตุสมผล และมีประสิทธิผลทางต้นทุนในการดำเนินงานด้านบัญชีและข้อกำหนดทางภาษีอากร ความเชื่อของเราก็คือ การทำงานการบัญชีตามธรรมเนียมที่ดี จะเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จให้กับธุรกิจ  ในขณะที่การได้รับรายงานและข้อมูลตามเวลา สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น และทันต่อสถาณการณ์มากที่สุด นอกจากนี้เรามีความเชื่อในเรื่องความสำคัญของพนักงาน และจิตวิญญาณของทีมงานที่เรามี ความทุ่มเท, ความสามารถ และความสนุกสนานในการทำงาน ล้วนเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของเรา เราเรียนเชิญลูกค้าให้พิจารณาเราในเรื่องจรรณยาบรรณในการทำงาน และเห็นเราเป็นผู้ร่วมธุรกิจระยะยาวที่เชื่อถือได้ และส่งคืนคุณค่าให้กับเงินที่คุณจ่ายไป

คำรับรองของลูกค้า

“...Admin Outsourcing ทำงานด้านการเงิน, การบัญชี และการจัดทำเงินเดือนพนักงานให้กับเรา มาตั้งแต่เราเริ่มดำเนินธุรกิจในต้นปี 2552 จนกระทั่งถึงวันนี้ ปัจจุบันบริษัทของเรามีพนักงานกว่า 1,600 คน ทำให้ทั้งรายได้, ใบแจ้งหนี้, บัญชีเงินเดือน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Securitas เป็นบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจกแจงรายงานที่หลากหลาย Admin Outsourcing ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ถ่องแท้ต่อความต้องการต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้งส่งรายงานได้กระชับถูกต้อง และตรงเวลาเสมอมา...” David Viccars ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Securitas Asia  

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766