ปรัชญาในการดำเนินงาน

 พวกเราในทีม Administration Outsourcing เชื่อว่า หน้าที่อันดับแรกของเราในฐานะนักการบัญชี  คือการใช้ความพยายามทุกด้านเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการทำกำไรสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ฯ  นั่นรวมไปถึงตั้งแต่ความตรงต่อเวลา, ความถูกต้องแม่นยำของบัญชี, การพิเคราะห์ให้แน่ใจว่าประเด็นเนื้อหาสำคัญได้รับการวิเคราะห์อย่างชัดแจ้ง  ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนจะช่วยให้ผู้บริหารของบริษัทสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น เรายังมีความเชื่อด้วยว่า การยึดมั่นกับกฎเกณฑ์ของกฎหมาย เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดของการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เราแนะนำลูกค้าของเราถึงวิธีที่สมเหตุสมผล และมีประสิทธิผลทางต้นทุนในการดำเนินงานด้านบัญชีและข้อกำหนดทางภาษีอากร ความเชื่อของเราก็คือ การทำงานการบัญชีตามธรรมเนียมที่ดี จะเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จให้กับธุรกิจ  ในขณะที่การได้รับรายงานและข้อมูลตามเวลา สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น และทันต่อสถาณการณ์มากที่สุด นอกจากนี้เรามีความเชื่อในเรื่องความสำคัญของพนักงาน และจิตวิญญาณของทีมงานที่เรามี ความทุ่มเท, ความสามารถ และความสนุกสนานในการทำงาน ล้วนเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของเรา เราเรียนเชิญลูกค้าให้พิจารณาเราในเรื่องจรรณยาบรรณในการทำงาน และเห็นเราเป็นผู้ร่วมธุรกิจระยะยาวที่เชื่อถือได้ และส่งคืนคุณค่าให้กับเงินที่คุณจ่ายไป

คำรับรองของลูกค้า

"...ถ้าฉันมีบริการเหล่านี้ เมื่อฉันขายธุรกิจสุดท้ายของฉันฉันจะได้รับราคาที่ดีขึ้น ..." Alex Mavro Business Owner  

ติดต่อเรา

Administration Outsourcing Co. Ltd
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

info@adminoutsourcing.com

Tel : +66 (0)2 684 1699
or call +66 (0)86 006 2216

Fax : +66 (0)2 652 0766